Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Chiến Thắng
04/04/2019

Ngày 01/04/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số95/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Chiến Thắng, cụ thể như sau:

Phạt tiền:31.250.000 đồng (ba mươi mốt triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng)theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và điểm aKhoản 5 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:Báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty đại chúng (Ngày 11/08/2017, ông Nguyễn Chiến Thắng, đã mua 56.200 cổ phiếu của Công ty cổ phần Xe lửa Dĩ An (mã chứng khoán: DAR), dẫn đến số lượng cổ phiếu sở hữu tăng từ 300.000 cổ phiếu DAR (chiếm tỷ lệ: 4,62%) lên 356.200 cổ phiếu DAR (chiếm tỷ lệ: 5,48%) và trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Xe lửa Dĩ An. Tuy nhiên, đến ngày 04/09/2018 Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo sở hữu cổ đông lớn của ông Nguyễn Chiến Thắng).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác