Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Thị Nhung
29/03/2019

Căn cứ kết quả kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước(UBCKNN) cho thấy, bà Nguyễn Thị Nhung (Địa chỉ: Hùng Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng) đã sử dụng18 tài khoảnđể mua, bán, tạo cung, cầu giả tạo đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ (Mã chứng khoán: AMV).

Ngày 28/03/2019, UBCKNN ban hành Quyết định số 229/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Nhung, cụ thể như sau:

Phạt tiền 550.000.000 (Năm trăm năm mươi triệu) đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi tại Khoản 1 và Khoản 36 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Căn cứ kết quả kiểm tra và các tài liệu có trong hồ sơ, xem xét tính toán số lợi bất hợp pháp từ việc thực hiện hành vi vi phạm cho thấy không có số lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm của bà Nguyễn Thị Nhung.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày28/03/2019../

UBCKNN

Các tin khác