Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Phan Thị Cẩm Tú
27/03/2019

Ngày 25/3/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 87/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Phan Thị Cẩm Tú (địa chỉ: KV2, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, Bình Định), cụ thể như sau:

Phạt tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm e Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Giao dịch không đúng thời gian đã đăng ký (Bà Phan Thị Cẩm Tú - Kế toán trưởng Công ty cổ phần An Trường An, mã chứng khoán ATG, đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu ATG từ ngày 02/3/2018 đến ngày 02/4/2018 (và theo công bố thông tin của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, bà Tú được giao dịch từ ngày 05/3/2018 đến ngày 03/4/2018). Tuy nhiên, bà Tú đã mua 51.960 cổ phiếu ATG vào ngày 04/4/2018).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 25/3/2019./.

UBCKNN

Các tin khác