Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần xây dựng Thủy lợi I
27/03/2019

  Ngày 27/03/2019, Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 88/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần xây dựng Thủy lợi I (Địa chỉ: Khu 2, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam), cụ thể như sau:

Phạt tiền 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:Báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Năm 2017, 2018 Công ty báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn các Báo cáo tài chính đã kiểm toán; Báo cáo thường niên và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 27/03/2019./.

UBCKNN

Các tin khác