Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Đặng Kiết Tường
22/03/2019

Ngày 21/03/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 208/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Đặng Kiết Tường (địa chỉ: 214A Lý Thường Kiệt, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) cụ thể như sau:

Phạt tiền 55.000.000 đồng (Năm mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm g Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (Nghị định số 145/2016/NĐ-CP).

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (Ông Đặng Kiết Tường là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta (mã chứng khoán FMC) đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (mã chứng khoán ABT), bán 105.000 cổ phiếu FMC từ ngày 23/03/2018 đến ngày 03/07/2018, mua 290 cổ phiếu FMC vào ngày 03/07/2018, mua 5.000 cổ phiếu FMC vào ngày 27/07/2018, mua 105.290 cổ phiếu FMC và mua 2.000 cổ phiếu ABT vào ngày 19/06/2018 nhưng không báo cáo UBCKNN và Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh về việc dự kiến giao dịch).

Quyết định nêu trên có hiệu lực kể từ ngày 21/03/2019../

UBCKNN

Các tin khác