Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Anh
25/03/2019

Ngày 21/03/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 86/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Anh (địa chỉ: P11-F1 Trần Hưng Đạo, Hà Nội) cụ thể như sau:

- Phạt tiền 17.500.000 đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm e Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (Nghị định số 145/2016/NĐ-CP);

- Phạt tiền 22.500.000 đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về việc dự kiến giao dịch và lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký (Ngày 20/10/2017, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh công bố thông tin về việc bà Nguyễn Thị Ngọc Anh là người liên quan với ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, mã chứng khoán VPB, đăng ký bán 100.000 cổ phiếu VPB từ ngày 24/10/2017 đến ngày 22/11/2017. Tuy nhiên, bà Ngọc Anh đã bán 55.200 cổ phiếu VPB vào ngày 20/10/2017 và đến ngày 01/12/2017, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký giao dịch).

Quyết định nêu trên có hiệu lực kể từ ngày 21/03/2019./.

UBCKNN

Các tin khác