Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Thị Xuân Lan
22/03/2019

Ngày 20/3/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 82/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Xuân Lan (địa chỉ: Tổ 45 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội), cụ thể như sau:

Phạt tiền 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm d Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (Bà Nguyễn Thị Xuân Lan, người liên quan của ông Nguyễn Trọng Thông - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô, mã chứng khoán HDG, mua 25.000 cổ phiếu HDG vào ngày 30/10/2018 nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 20/3/2019./.

UBCKNN

Các tin khác