Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Dệt may Thắng Lợi và CTCP Thiết bị Thủy lợi
15/03/2019

Ngày 14/3/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 186/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Dệt may Thắng Lợi (địa chỉ: số 02 đường Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh) và Quyết định số 187/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Thiết bị Thủy lợi (địa chỉ: km 10, đường Nguyễn Trãi (Hà Nội – Hà Đông), phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội), cụ thể như sau:

  Phạt tiền 350.000.000 đồng (ba trăm năm mươi triệu đồng) đối với mỗi công ty theo quy định tại Điểm e Khoản 2a Điều 14 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được bổ sung theo Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác