Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Thị Hoa
11/03/2019

Ngày 06/03/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 71/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Hoa (địa chỉ: 269 bis Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

Phạt tiền 27.500.000 đồng (Hai mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch (Bà Nguyễn Thị Hoa, người liên quan đến ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (mã chứng khoán: LPB) đã bán 186.660 cổ phiếu LPB vào ngày 05/12/2017, nhưng đến ngày 13/12/2017 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch của Bà Nguyễn Thị Hoa).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 06/03/2019./.

UBCKNN

Các tin khác