Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Yu Jen Chieh
26/02/2019

Ngày 22/02/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 64/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Yu Jen Chieh (địa chỉ: No 20, Aly11, Ln101, Zhong xiao Street, Zhong he City, Taipei, Taiwan), cụ thể như sau:

Phạt tiền: 12.500.000 đồng (mười hai triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Khoản 2 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu (Ngày 20/12/2017 ông Yu Jen Chieh, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (mã chứng khoán: TST) đã mua 1.000 cổ phiếu TST, làm tăng số lượng cổ phiếu sở hữu từ 287.100 cổ phiếu TST (chiếm tỷ lệ: 5,98%) lên 288.100 cổ phiếu TST (chiếm tỷ lệ 6,0%), có sự thay đổi số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá ngưỡng 1% (từ ngưỡng 5% lên ngưỡng 6%). Tuy nhiên, đến ngày 26/01/2018 Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn của ông Yu Jen Chieh).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác