Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Phạm Xuân Thành
26/02/2019

Ngày 22/02/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 65/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Phạm Xuân Thành, cụ thể như sau:

Phạt tiền: 27.500.000 đồng (hai mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch (Ông Phạm Xuân Thành, kế toán trưởng Tổng Công ty thiết bị Điện Đông Anh - Công ty cổ phần (mã chứng khoán: TBD) đã bán 140.069 cổ phiếu TBD vào ngày 06/04/2018. Tuy nhiên, đến ngày 18/04/2018 Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch của ông Phạm Xuân Thành).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác