Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Dịch vụ dầu khí Quảng Ngãi PTSC
26/02/2019

Ngày 25/02/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 66/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Dịch vụ dầu khí Quảng Ngãi PTSC (Lô 4H đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam), cụ thể như sau:

Phạt tiền 85.000.000 (tám mươi lăm triệu) đồng theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được bổ sung theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định trên 36 tháng (Tại thời điểm ngày 28/4/2011, Công ty cổ phần Dịch vụ dầu khí Quảng Ngãi PTSC (Công ty) trở thành công ty đại chúng (có vốn điều lệ 300 tỷ đồng và 178 cổ đông) nhưng đến ngày 02/11/2018, UBCKNN mới nhận được hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 25/02/2019.

UBCKNN

Các tin khác