Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Huỳnh Kim Nhựt
25/02/2019

Ngày 21/02/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 63/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Huỳnh Kim Nhựt (Ấp 1 Tân Định, Bến Cát, Bình Dương), cụ thể như sau:

  Phạt tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm e Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện được giao dịch (Ông Huỳnh Kim Nhựt - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thể thao Ngôi Sao Geru (Mã chứng khoán: GER) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu GER từ ngày 11/6/2018 đến ngày 10/7/2018 (khớp lệnh 0 cổ phiếu). Tuy nhiên, đến ngày 30/7/2018 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo lý do không thực được giao dịch của ông Huỳnh Kim Nhựt).

  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác