Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Thành phố Hồ Chí Minh
22/02/2019

  Ngày 20/02/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 120/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Thành phố Hồ Chí Minh (số 215-217 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

Phạt tiền 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu) đồng theo quy định tại theo quy định tại điểm e khoản 2a Điều 14 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được bổ sung theo Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác