Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
20/10/2014

Ngày 17/10/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 791/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Công ty), địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Artex, 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, cụ thể như sau:

- Phạt tiền 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm h Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) do cho khách hàng mua chứng khoán khi không có đủ tiền theo quy định.

- Phạt tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do không tổ chức Đại hội đồng cổ đông đúng thời hạn theo quy định.

Tổng cộng mức phạt tiền đối với Công ty là 160 triệu đồng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác