Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Ngọc Anh
29/05/2014

Ngày 29/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 395/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Ngọc Anh (địa chỉ: 307 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

Phạt tiền 35.000.000 đồng (Ba mươi lăm triệu đồng chẵn) đối với ông Nguyễn Ngọc Anh theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 27 và Điểm b Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không báo cáo theo quy định trước khi thực hiện giao dịch mua 142.990 cổ phiếu HT1 của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 từ ngày 13/3/2014 đến ngày 17/3/2014.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác