Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cường Thuận IDICO
22/05/2014

Ngày 21/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 374/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cường Thuận IDICO, địa chỉ: số 168, KP 11, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:

Phạt tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (nay là Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán)

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:

Công bố thông tin không kịp thời về Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán (Công ty mẹ và hợp nhất), Báo cáo thường niên năm 2012, Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2013.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác