Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP
21/05/2014

Ngày 21/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 375/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP (Công ty), cụ thể như sau:

Phạt tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ- CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty do Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác