Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính đối với Bà Nguyễn Thị Hoa
16/05/2014

Ngày 15/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 367/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Bà Nguyễn Thị Hoa (địa chỉ: thôn Tự, xã Bích Sơn, Việt Yên, Bắc Giang), cụ thể như sau:

Phạt tiền 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng chẵn) đối với Bà Nguyễn Thị Hoa theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 23 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (nay là Điểm a Khoản 3 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán) do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định trước khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của tổ chức niêm yết (giao dịch cổ phiếu PTK của Công ty Cổ phần Luyện kim Phú Thịnh).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác