Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Newland Holdings Việt Nam
12/05/2014

Ngày 12/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 361/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Newland Holdings Việt Nam (địa chỉ: Tầng 5, Toà nhà FLC Landmark, Mỹ Đình, Từ Liêm, Tp. Hà Nội), cụ thể như sau:

Phạt tiền 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng chẵn) đối với Công ty TNHH Newland Holdings Việt Nam theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 23 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (nay là Điểm a Khoản 3 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán) do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định trước khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của tổ chức niêm yết (giao dịch cổ phiếu FLC của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác