Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình
08/05/2014

Ngày 8/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 356/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình, địa chỉ: 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

Phạt tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:

Công bố thông tin không đúng thời hạn về Báo cáo thường niên năm 2012, Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2013, việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 và Quyết định số 34 QĐ/VTB –HĐQT ngày 10/5/2013 về việc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác