Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thép Việt
29/04/2014

Ngày 29/4/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 322/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thép Việt (địa chỉ: 289 Lý Thường Kiệt, phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

Phạt tiền 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng) đối với Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thép Việt theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 23 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (nay là Điểm a Khoản 3 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán) do báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký (đăng ký mua 6.527.552 cổ phiếu POM của CTCP Thép Pomina từ ngày 4/4/2013 đến ngày 3/5/2013 và đã khớp lệnh mua tổng cộng 233.220 cổ phiếu POM nhưng đến ngày 5/6/2013, Công ty mới báo cáo về lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký) và không báo cáo trước khi thực hiện giao dịch (mua 117.950 cổ phiếu POM trong khoảng thời gian từ ngày 6/5/2013 đến ngày 28/5/2013).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác