Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An
19/03/2014

Ngày 19/3/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 234/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An, địa chỉ: Tầng trệt (G-BLK-3) Tòa nhà The Manor, Số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

- Phạt tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 85/2010/NĐ-CP).

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:

Công bố thông tin không kịp thời về Báo cáo thường niên các năm 2011, 2012; Báo cáo tài chính các quý 1, 4 năm 2012, Báo cáo tài chính bán niên 2012 đã được soát xét, Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012; giải trình giá cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp ngày 23/3/2012; Nghị quyết số 19/NQQT/2012 ngày 27/12/2012 về việc Phó tổng giám đốc từ nhiệm; không công bố thông tin về Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 8/1/2013.

- Phạt tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 34 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:

Không thực hiện báo cáo UBCKNN về những nội dung thông tin đã được công bố theo đúng quy định.

Tổng cộng mức phạt: 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác