Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Bất động sản Tổng Sáu
17/01/2014

  Ngày 16/1/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 30/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Bất động sản Tổng Sáu, địa chỉ: Số 127 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

- Phạt tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 34 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm: Không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước và sau khi thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (năm 2011, 2012);

- Phạt tiền 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm: Nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định trên 12 tháng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác