Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư An Phát
16/01/2014

  

  Ngày 15/1/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 25/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư An Phát (Địa chỉ: Lầu 5, Số 8 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

Phạt tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng chẵn) đối với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư An Phát theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (nay là Điểm b Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán) do không bố trí đủ người hành nghề chứng khoán cho từng nghiệp vụ kinh doanh theo quy định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác