Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Thép Nam Kim
08/01/2014

  

  Ngày 7/1/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 09/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Thép Nam Kim, địa chỉ: Đường N1, cụm sản xuất An Thạnh, Phường An Thạnh, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương, cụ thể như sau:

Phạt tiền 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm: Công bố thông tin không đúng thời hạn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012; Báo cáo thường niên năm 2012; Báo cáo tài chính Quý I, II, III năm 2013 và Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2013.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác