Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Đình Chánh
06/01/2014

  

  Ngày 3/1/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 04/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Đình Chánh (địa chỉ: số 42 Lý Thái Tổ, Phường 2, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

Phạt tiền 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng chẵn) đối với ông Lê Đình Chánh theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 23 Nghị định 85/2010/NĐ-CP (nay là Điểm a Khoản 3 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán) do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định trước khi thực hiện giao dịch mua và bán 54.500 cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân (Mã chứng khoán: HQC).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác