Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Thu
06/01/2014

  

  Ngày 3/1/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 03/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Thu (Địa chỉ: A12 khu phố 1, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

Phạt tiền 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng chẵn) đối với Bà Nguyễn Thị Thu theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 23 Nghị định 85/2010/NĐ-CP (nay là Điểm a Khoản 3 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán) do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định trước khi thực hiện giao dịch mua 181.640 cổ phiếu và bán 50.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (Mã chứng khoán: HRC).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác