Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Quốc
06/01/2014

Ngày 30/12/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 933/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Quốc. Địa chỉ: Số 21 Hàn Thuyên, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

- Phạt tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 85/2010/NĐ-CP).

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:

Công bố thông tin không kịp thời về Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán, Báo cáo tài chính Quý I/2013, Báo cáo thường niên năm 2012, Báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng tháng 12/2012 có soát xét.

- Phạt tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:

Báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn về Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013 đã soát xét và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính thời điểm ngày 30/6/2013 soát xét.

Tổng mức phạt tiền là 70.000.000 đồng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác