Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính đối với Deutsche Bank AG, London Branch
25/12/2013

  Ngày 24/12/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 886/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Deutsche Bank AG, London Branch (Địa chỉ: 1 Great Winchester St, EC2N 2DB, London, United Kingdom), cụ thể như sau:

Phạt tiền 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng chẵn) đối với Deutsche Bank AG, London Branch theo quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 23 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (nay là Điểm c Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán) do nộp không đúng thời hạn báo cáo khi không còn là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm và Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác