Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Gentraco
11/12/2013

Ngày 10/12/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 836/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Gentraco, Địa chỉ: 121 Nguyễn Thái Học, Quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ, Cần Thơ, cụ thể như sau:

Phạt tiền 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 29 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (nay là Điểm a Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP).

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo trước và sau khi thực hiện giao dịch cổ phiếu quỹ.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác