Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Võ Văn Phong
17/04/2014

Ngày 16/4/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 294/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Võ Văn Phong, địa chỉ: 127/24 Mậu Thân, An Hòa, Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ, cụ thể như sau:

Phạt tiền 42.500.000 đồng (Bốn mươi hai triệu năm trăm ngàn đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

đã có hành vi vi phạm hành chính:

Không báo cáo theo quy định trước khi thực hiện giao dịch mua 9.410 cổ phiếu AGF và bán 4.410 cổ phiếu AGF trong khoảng thời gian từ 10/12/2013 đến ngày 20/12/2013.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác