Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ CTCP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện Lực
28/05/2020

Ngày 26/05/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực (Mã chứng khoán: EIN tại Upcom). Theo Báo cáo, số lượng cổ phiếu được Công ty phát hành thành công là 15.000.000 cổ phiếu (chiếm 27,9% số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán).

UBCKNNN

Các tin khác