Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chuyển đổi cổ phần ưu đãi thành cổ phần phổ thông của Tập đoàn Vingroup – CTCP
09/12/2019

Ngày 4/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chuyển đổi cổ phần ưu đãi thành cổ phần phổ thông theo báo cáo ngày 2/12/2019 của Tập đoàn Vingroup – CTCP (Mã chứng khoán: VIC – Niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh).

UBCKNN

Các tin khác