Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng
23/08/2019

Ngày 21/8/2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 2008.02/BC-HHP ngày 20/8/2019 của CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (Mã CK: HHP). Theo đó, HHP đã phát hành thành công 1.500.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác