Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Nafoods Group
11/07/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Nafoods Group (mã chứng khoán: NAF, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh) theo nội dung tại Giấy đăng ký chào bán số 165/CV-NAF ngày 7/6/2019. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2019, Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 7/6/2019, Nghị quyết HĐQT số 11/NQ-HĐQT ngày 7/6/2019 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN  

Các tin khác