Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Tập đoàn Vingroup – CTCP
19/04/2019

Ngày 11/4/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 29/3/2019 của Tập đoàn Vingroup – CTCP (Mã CK: VIC – Niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Phương án phát hành của Tập đoàn thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP ngày 25/3/2019, Nghị quyết HĐQT số 10/2019/NQ-HĐQT-VINGROUP ngày 25/3/2019, Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐQT-VINGROUP ngày 27/3/2019, Nghị quyết HĐQT số 12/2019/NQ-HĐQT-VINGROUP ngày 28/3/2019 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác