Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP GTNFoods của CTCP Sữa Việt Nam
11/04/2019

Ngày 25/03/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ Hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu Công ty cổ phần GTNFoods (mã chứng khoán: GTN, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh) theo nội dung tại Giấy đăng ký chào mua công khai ngày 12/03/2019 của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam. Phương án chào mua công khai được thực hiện theo Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-CTS.HĐQT/2019 ngày 12/03/2019 và quy định của pháp luật hiện hành.

UBCKNN

Các tin khác