Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung
15/04/2014

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 7/4/2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (Mã chứng khoán TTZ, niêm yết tại HNX), theo đó kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty như sau:

– Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 1.750.000 cổ phiếu;

– Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 1.750.000 cổ phiếu;

– Tổng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu: 17.500.000.000 đồng.

(UBCKNN)

Các tin khác