Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Tasco
11/04/2014

Ngày 10/4/2014, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 07/4/2014 của Công ty cổ phần Tasco. Theo đó, Công ty Cổ phần Tasco thực hiện chào bán 20.000.000 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho 20 nhà đầu tư.

(UBCKNN)

Các tin khác