Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Xây dựng và Nhân lực Việt Nam
08/04/2014

Ngày 4/4/2014, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 02/4/2014 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam. Theo đó, Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam đã thực hiện chào bán 3.000.000 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho 7 nhà đầu tư.

(UBCKNN)

Các tin khác