Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
21/03/2014

  Ngày 20/3/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 17/3/2014 của CTCP Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ.

Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu Công ty đã chào bán là 7.000.000 cổ phiếu.

(UBCKNN)

Các tin khác