Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được tài liệu Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Vận tải Hóa dầu VP
16/01/2014

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Công văn không số ngày 31/12/2013 của CTCP Vận tải Hóa dầu VP. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu của CTCP Vận tải Hóa dầu VP phát hành thành công là 6.500.000 cổ phiếu.

(UBCKNN)

Các tin khác