Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Sông Đà 6
13/01/2014

  Ngày 8/1/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Công văn số 02/CV/HĐQT ngày 7/1/2014 báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ đợt 1 của CTCP Sông Đà 6. Theo đó, CTCP Sông Đà 6 đã thực hiện chào bán riêng lẻ 11.600.000 cổ phiếu cho Tổng Công ty Sông Đà theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2013 số 147/NQ-ĐHCĐ ngày 1/11/2013.

(UBCKNN)

Các tin khác