Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả chào bán riêng lẻ CTCP Gạch men COSEVCO
13/01/2014

  

  Ngày 7/1/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả chào bán riêng lẻ của CTCP Gạch men COSEVCO. Theo các báo cáo, số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Gạch men Cosevco chào bán riêng lẻ là 1.500.000 cổ phiếu với giá là 10.000 đồng/cổ phiếu cho Công ty Mua bán nợ và Tài sản tồn đọng của Doanh nghiệp (DATC).

(UBCKNN)

Các tin khác