Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được tài liệu Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên
13/01/2014

  Ngày 17/12/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên theo Công văn 12/2013/HĐQT-SĐHL ngày 16/12/2013. Theo báo cáo của Công ty, số lượng cổ phiếu được CTCP Thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên chào bán thành công là 1.226.000 cổ phiếu.

(UBCKNN)

Các tin khác