Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được đầy đủ hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Bắc Á
10/01/2014

  Ngày 9/1/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Bắc Á (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2900325526 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 10/10/1995 và đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 3/6/2013), theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 9/1/2014 của Ngân hàng. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013 số 02/2013/NQ-ĐHĐCĐ-BacABank ngày 24/4/2013, Quyết định của Hội đồng quản trị số 35B/QĐ-BacABank ngày 30/9/2013 và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)

Các tin khác