Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ của Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất
09/01/2014

  

  Ngày 8/1/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Báo cáo kết quả chào bán số 08/CTTK-PCTT ngày 4/1/2014 của Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất.

(UBCKNN)

Các tin khác