Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Tổng CTCP Đầu tư Quốc tế Viettel
08/01/2014

Ngày 3/1/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 1963/VTG-PC ngày 31/12/2013 của Tổng CTCP Đầu tư Quốc tế Viettel. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu Tổng CTCP Đầu tư Quốc tế Viettel chào bán riêng lẻ thành công là 621.906.000 cổ phiếu.

(UBCKNN)

Các tin khác