Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam
06/01/2014

  Ngày 2/1/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 365/2013/BC-VNCB ngày 25/12/2013 của Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam chào bán riêng lẻ thành công là 450.000.000 cổ phiếu.

(UBCKNN)

Các tin khác